Att förstå nutiden som framtid, detta mål når man bara med förenade krafter.

75 % av det elektriska energibehovet genereras med det egna värmekraftverket med naturgas i Höchst.

 

Praktiserat miljöskydd betyder för oss att spara energi, vatten och resurser inom alla produktionsprocesser. Konkret per år betyder driften av det egna värmekraftverket med naturgas i Höchst:

 

• 60 % reducerat värmebehov med värmeåtervinningsanläggningar

• 65 % reducerat CO2-utsläpp

• 13 000 MWh producerad energiström • 12 000 MWh utvunnen värmeenergi.

 

 

GRASS är certifierat enligt det internationella miljöhanteringssystemet

 

DIN ISO 14001 sedan slutet av 2010

Download