Att förstå nutiden som framtid, detta mål når man bara med förenade krafter.

75 % av det elektriska energibehovet genereras med det egna värmekraftverket med naturgas i Höchst.

 

Praktiserat miljöskydd betyder för oss att spara energi, vatten och resurser inom alla produktionsprocesser. Konkret per år betyder driften av det egna värmekraftverket med naturgas i Höchst:

 

• 60 % reducerat värmebehov med värmeåtervinningsanläggningar

• 65 % reducerat CO2-utsläpp

• 13 000 MWh producerad energiström

• 12 000 MWh utvunnen värmeenergi.

 

 

GRASS är certifierat enligt det internationella miljöhanteringssystemet

 

DIN ISO 14001 sedan slutet av 2010

Download

Optimierung des Druckluftsystems

Durch den Tausch eines starren Druckluftkompressors gegen FU-geregelten Druckluftkompressors innerhalb des bestehenden Systems, kann das Betriebsverhalten der gesamten, übergeordnet geregelten, Drucklufterzeugungsanlage verbessert werden. Dadurch können jährlich 130.142 kWh an Energie bzw. 36.223 kg CO2 eingespart werden.

Dieses Projekt wird aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung kofinanziert.