STOSA Cucine

Inom ramen för märkessamarbetet förenar GRASS och STOSA Cucine sin kompetens inom premiumsegmentet – en nyhet inom möbelbranschen. Sedan 2011 använder STOSA, den femte största kökstillverkaren i Italien, uteslutande öppningssystem från GRASS och märker sina köksmöbler med kvalitetssigillet "Moved by GRASS". Det finns även planer på gemensamma presentationer på mässor och gemensamma marknadsföringsaktiviteter. På så sätt kan STOSA utmärka sig från konkurrenterna och klart differentiera sig från företag som använder billiga beslag från Fjärran Östern. I sin tur når varumärket GRASS ut till en ännu större publik.

 

STOSA Cucine, som är djupt förankrat i sitt toskanska säte Radicofani, hämtar inspiration från den inhemska hantverkstraditionen. Närmare fem decennier efter att företaget grundandes tillverkas numera över 20 olika köksmodeller på en yta av 40 000 kvadratmeter, allt från klassiskt till modernt. Framgångsreceptet för det hypermoderna industriföretaget ligger i den systematiska teknologiska forskningen som gör det möjligt att dra nytta av alla fördelar med serietillverkning. På så sätt kan STOSA reagera precist på marknadens föränderliga trender och krav. Den senaste utvidgningen av kontorsytan år 2011 återspeglar familjen Sanis företagaranda och ekonomiska skicklighet.