Super. Slim.

T-Slim.

 

Tekniska framsteg innebär att flytta gränser. Inte för länge sedan var det otänkbart att det skulle vara möjligt att helt integrera ett stabilt klaffbeslag i skåpsidan i ett överskåp. Med Kinvaro T-Slim blir denna vision verklighet. Det nya klaffbeslaget är därför en verklig gränsöverskridande innovation. En pionjärinsats där produktutvecklarna hos GRASS lyckats reducera komplex teknik till 12 millimeter. 12 millimeter som kommer att förändra möbeldesign.