GRASS - Vår värdegrund

Kunden står alltid i fokus i vår dagliga verksamhet

Vi gör vårt yttersta för att tjäna våra kunder. Vår målsättning är att i allt alltid leverera den bästa kvalitén. I det vi gör är effektivitet och att uppfylla kundens önskemål vår strävan.

Vi arbetar ständigt för att förbättra oss i kontakter med våra kunder.

 

Vårt löfte är kvalitet

Varje medarbetare bidrar dagligen till vår framgång och har fullt ansvar för sitt arbetes kvalitet.

Vår målsättning är att hela tiden utveckla och förbättra vår kompetens.

 

Öppenhet och ömsesidigt förtroende lägger grunden för långsiktigt samarbete

Vi för en öppen kommunikation där vi litar på varandra.

Rättrådighet, pålitlighet, ärlighet och professionalitet är viktiga egenskaper för oss.

Beslut genomförs efter att de diskuterats gemensamt på ett öppet sätt bland kolleger.

Vi respekterar individen och är öppna mot det eller den som är nytt eller ny.

 

Personligt ansvar

Vi utför alla arbetsuppgifter självständigt och inom föreskriven tid. Vi tar ansvar för våra arbetsområden, står för våra beslut och dess konsekvenser. Möter vi problem, söker vi egna asvarsfulla lösningar utan dröjsmål.